ĐỒNG HỒ NHIỆT 3010 (ẤP TRỨNG GÀ) 1 RƠLE

Mã sản phẩmdong-ho-nhiet-3010-ap-trung-ga-1-role
Liên hệ

ĐỒNG HỒ NHIỆT – HIỂN THỊ SỐ LẺ

(ẤP TRỨNG GÀ)

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ : - 40°C ≤ 90°C

POWEER – SUPPLY :AC 100V – 240VAC

MODEL : 3010

MỘT RƠLE

ĐỒNG HỒ NHIỆT – HIỂN THỊ SỐ LẺ

(ẤP TRỨNG GÀ)

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ : - 40°C ≤ 90°C

POWEER – SUPPLY :AC 100V – 240VAC

MODEL : 3010

MỘT RƠLE

Trở lại

Sản phẩm liên quan