ĐỒNG HỒ NHIỆT YANG MING XMTG- 1301

Mã sản phẩmdong-ho-nhiet-yang-ming-xmtg-1301
Liên hệ

BÀN PHÍM HIỂN THỊ SỐ-CƠ(3 SỐ) ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ :0º≤ 400ºC

Power supply ;AC 100v ~ 240v

Input; ReLay;K(CA)

XMTG-1301 (48 x 48)

XMTG-1301 (72 x 72)

XMTG-1301(48 x 96)

XMTG-1301 (96 x 96)

Trở lại

Sản phẩm liên quan